• na-bazare.com
 • Kategóriák
   
  Bevásárlókosár
  0 árucikk
   

  Adatkezelés és kötelezettség

  Fizetési kötelezetség.

  Az Ön által megrendelt terméket üzletünk kérésére futárszolgálattal , utánvéttel küldi meg. A megrendeléssel Ön kötelezettséget vállal arra, hogy a kiküldött terméket átveszi. Amennyiben ezt a kötelezettségét megszegné, és a terméket nem venné át, Ön a felmerült  szállítási költségek megtérítésére köteles . A következő "pipa" elhelyezésével Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a megrendelt terméket nem veszi át, a küldéssel felmerült szállítási költség megtérítésére köteles.

  Adatkezelési tájékoztató

  Adatkezelő neve, elérhetőségei

  Az adatkezelő megnevezése: Somogyi Anita e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő)

  Az adatkezelő levelezési címe: 5350 Tiszafüred Feszty Árpád u 91.

  Az adatkezelő e-mail címe: autohifibolt.net@gmail.com

  Az adatkezelő telefonszáma: +36305969351

  Honlap: http://www.autohifibolt.net

  A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja,

  célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés

  időtartama

  A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

  Mi az a cookie?

  Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie

  betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el

  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és

  közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a

  látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem

  alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni

  azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol.

  Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre

  tárolásra kerül számítógépén.

  A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

  szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint

  az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi

  CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a)

  pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

   

  Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-

  azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID

  cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható

  hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az

  Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való

  korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords

  konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb

  konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy

  egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása

  annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről

  szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések

  megjelenítésének elkerülése.

  Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a

  weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik

  tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést

  készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg

  azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a

  „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google

  Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra

  is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google

  Keresésben) és szerte az interneten.

  RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók

  számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve

  termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

  Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek

  elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken

  találhat:

   

  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-

  cookies#ie=ie-11

  Firefox:

  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

   

  A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

  Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

  szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)

  rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával

  összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6

  § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi

  kötelezettség teljesítése.

   

  Az adatkezelés célja:

  A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési

  kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak

  a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell

  őrizniük.

  A kezelt adatok köre:

  Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

  Az adatkezelés időtartama:

  A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8

  évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott

  hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult

  a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

   

  Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

   

  Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

  szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. §

  (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

  Az adatkezelés célja:

  Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez

  alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

  A kezelt adatok köre:

  Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

  Az adatkezelés időtartama:

  Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

   

  A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

   

  Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

  szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről

  és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az

  Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön

  hozzájárulása.

  Az adatkezelés célja:

  Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról.

  Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági

  társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át,

  nem továbbítjuk.

  A kezelt adatok köre:

   

  Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

   

  Az adatkezelés időtartama:

  Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

  A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével

  kapcsolatos adatkezelés

  Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

  szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről

  és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az

  Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön

  hozzájárulása.

  Az adatkezelés célja:

  Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazdó,

  személyre szabott ajánlatokat juttassunk el az Ön számára.

  A kezelt adatok köre:

  Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

  Az adatkezelés időtartama:

  A hozzájárulásának visszavonásáig.

   

  A regisztrációval együtt járó adatkezelés

  Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

  szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

  (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban

  az Ön hozzájárulása.

  Az adatkezelés célja:

  A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud

  biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

  A kezelt adatok köre:

  Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a

  megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

  Az adatkezelés időtartama:

  A hozzájárulásának visszavonásáig.

   

  További adatkezelések

  Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást

  nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az

  adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

  Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli

  adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv.

  15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen

  személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról

  kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

   

  Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó

  tevékenységükről

  A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

  Az adatfeldolgozó megnevezése: web-server kft

  Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36-52/541-346, E-mail cím: info@web-server.hu

  Postázási cím : 4025 Debrecen Pásti u 2. 1/5

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok

  tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

  Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

  Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Az adatfeldolgozó székhelye:  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

  Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/767-8200

  Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a

  megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a

  telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően

  haladéktalanul törli.

   

  Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Kft

  Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi  Gls Európa u 2.

  Az adatfeldolgozó telefonszáma: (+36 29) 88 66 70

  Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a

  megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a

  telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően

  haladéktalanul törli.

  Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

  Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Web-server KFT

  Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 4025 Debrecen, Pásti u 2. 1/5

  Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36-52-541-346

  Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@web-server.hu

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek

  kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a

  hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

  Adatbiztonsági intézkedések

  Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,

  hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,

  nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és

  sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás

  ellen.

  Az adatkezelés során Önt megillető jogok

  Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

  a tájékoztatáshoz való jog,

  az adatok helyesbítéséhez való jog,

  az adatok törléséhez való jog,

  az adatok zárolásához való jog,

  a tiltakozás joga.

  Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai

  kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb

  azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az

  adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására

  is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

  Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait

  helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

  Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő

  legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt

  törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5)bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így

  például a számlázással összefüggésben).

  Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés

  sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,

  ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó

  jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik

  személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés

  esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

  ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül –

  közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

  Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de

  legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és

  döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy

  törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy

  az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti

  kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

  Jogorvoslati lehetőségek

  Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó

  törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes

  adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

  Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:

  ugyfelszolgalat@naih.hu).

  Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések

  megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az

  Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

  Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

  Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell

  jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

  Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-98850/2016.

  Adatkezelési tájékoztató módosítása

  Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap

  módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési

  tájékoztatót.